Przejdź do treści

Historia PTTK Koło „RAMŻA”

Koło powstało 27 czerwca 1960 roku przy Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko”. Na przestrzeni lat prowadziło działalność w sekcjach turystyki pieszej, górskiej, narciarskiej, kolarskiej, żeglarskiej, motorowej, krajoznawczej i ochrony przyrody.

W latach świetności zrzeszało ponad 1000 członków. „Obecnie Koło liczy 60 członków i zajmuje się organizacją rajdów pieszych i kolarskich, a także wycieczek górskich w kraju i za granicą. W naszych szeregach są przewodnicy i przodownicy turystyki górskiej, kolarskiej a także narciarskiej z uprawnieniami do weryfikacji książeczek GOT, KOT, NOT”

Swoją nazwę „Ramża” pochodzącą od nazwy najwyższego wzniesienia w okolicy tj. Wzgórza Ramża, koło przyjęło w roku 1980. Uczestnicy rajdów i zlotów poznają atrakcje regionu, biorą także udział w konkursach turystyczno-krajoznawczych. Członkowie Koła współpracują z organizacjami turystycznymi z terenu Polski, uczestnicząc w opracowaniu map, folderów i książek turystycznych. Z inicjatywy Koła PTTK „Ramża” oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku opracowana została specjalna odznaka turystyczna – „Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn”.

Koło „Ramża” za swą działalność społeczną odznaczone zostało Złotą Honorową Odznaką PTTK przyznaną przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie oraz nagrodą Karolinka za szczególne zasługi dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na zdjęciu członkowie PTTK Ramża